špička
špička
cihelná brána
cihelná brána
infocentrum Špička
infocentrum Špička
špička
špička

Infocentrum Špička

Prostor dnešního infocentra a část průjezdu je vše co se zachovalo z mohutné gotické brány Špička. Byla postavena za vlády Karla IV. kolem roku 1350 jako součást nového opevnění Vyšehradu a jeho neodmyslitelná dominanta. Dvoupatrová brána měla podobu průjezdné pevnosti s ochozem a devíti věžicemi, díky kterým získala své pojmenování. Zbořena byla v osmdesátých letech 18. století, aby uvolnila místo pro rozšíření komunikace.     

Informace, prodej publikací, suvenýrů a malé občerstvení.
Otevřeno denně
leden — březen, listopad — prosinec
9.30 — 17 hodin
duben — říjen
9.30 — 18 hodin

tel.: 261 225 304


Mapa
 

Infocentrum Cihelná brána

Cihelná brána byla postavena v empírovém stylu v roce 1841 v souvislosti se stavbou nové táborské silnice přes Vyšehrad. Stalo se tak z iniciativy pražského místodržícího Karla Chotka. Brána je tvořena průjezdem a dvěma průchody pro pěší, které jsou po stranách doplněny prostory strážnice.

Otevřeno denně
leden – březen, listopad – prosinec
9.30 – 17 hodin
duben – říjen
9.30 – 18 hodin

tel.: 242 451 197

Prodej vstupenek do kasemat a Gorlice.

Publikace

Vyšehradské fejetony Popelky Biliánové

"Vyšehrad! Kolik kouzla a romantiky skrývá se pod tímto jménem, kolik bájných představ minulosti spojujeme s tímto zvukem. Vyšehradská skála ční směle nad Vltavou a odráží se v jejích vlnách jako výspa minulosti v moři přítomnosti a zachovává mlčení i vůči přísné historické kritice, která ji zbavila bájeslovného nimbu."

Vydalo nakladatelství Klímová Nikole - Take Take Take ve spolupráci s Vyšehradským jezdcem, v Praze 2018

Cena: 200 Kč
fejetony-Biliánová
 
Tváře Vyšehradu

Průvodce Vyšehradem

Vyšehrad, ta tajemná skála nad Vltavou, od nepaměti přitahovala pozornost lidí. K Vyšehradu se váží nejstarší české pověsti. V běhu času byl obranným bodem na jižním okraji pražského souměstí, panovnickým hradem, sídlem významné církevní instituce, pevností i samostatným městem. Dnešní podoba je výsledkem jeho vývoje od středověkého hradu, přes barokní citadelu, až k národnímu symbolu. Vyšehrad má mnoho tváří, které se navzájem prolínají. Tento průvodce je pomůže odhalit.

historický vhled - 4 dějinné epochy - popis 40 objektů - dosud nezveřejněné vizualizace a fotografie

Průvodce vyšel v české a anglické verzi.
cena: 90 Kč

Tváře Vyšehradu
 
Vyšehrad - historické podoby

Publikace na 160 stránkách představuje Vyšehrad v různých jeho podobách, historických i současných. Čtenář zde nalezne kapitoly věnující se nejstarším dějinám Vyšehradu, objeví středověký Vyšehrad jako sídlo českých panovníků i staroslavné vyšehradské kapituly, pozná středověkou a barokní vyšehradskou pevnost. Na stránkách knihy bude procházet zaniklým městem Hory Vyšehradu, vyšehradským podhradím i současnými vyšehradskými sady a parky. Dočte se i o bájné a romantické minulosti Vyšehradu a okolnostech vzniku národního pohřebiště na Vyšehradě, v jedné z kapitol se seznámí i s vyšehradskou patriotkou a svéráznou spisovatelkou Popelkou Biliánovou.

Nedílnou součástí publikace je více než 170 obrázků, současných fotografií, reprodukcí rytin a obrazů z 17. - 19. století, dobových fotografií z druhé poloviny 19. a počátku 20. století, mapek, plánů a ilustračních kreseb.

Publikace je dílem kolektivu autorů z různých pražských institucí, vychází v české a  anglické verzi. 

Cena: 490 Kč
vysehrad-historicke-podoby
 
Vyšehradská zastavení, stručný průvodce

Kapesní průvodce v rozsahu 32 stran obsahuje plánek Vyšehradu a text doprovázejí barevné fotografie.

Sestavila: Pavla Státníková
Redakce: Míla Havelková
Autoři fotografií: Petr Hron, Karel Neubert
Mapa a kresba: Petr Melan

Cena: 45 Kč
Vyšehradská zastavení
 
Plán Vyšehradu

Cena: 20 Kč
Plán Vyšehradu
 
Poselství stromů

Poselství stromů 
Poselství stromů
 

Originální sochy z Karlova mostu

Průvodce expozicí v Gorlici.

Cena: 50 Kč 
sochy v Gorlici
 
Vyšehradský hřbitov

Cena: 50 Kč 
Vyšehradský vřbitov - průvodce
 
Plánek Vyšehradského hřbitova

Cena: 20 Kč
Vyšehradský hřbitov - plánek
 
Zobrazit vše
Mapa
 
stětí
stětí
stětí
stětí
stětí
stětí

Komentované prohlídky

Prohlídka Vyšehradu s průvodcem
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavější místa. Podíváte se do  Cihelné brány jejíž expozice dokumentuje Vyšehrad, jako pevnost a projdete tajemnými kasematy až do podzemního sálu Gorlice, kde se ukrývají originály soch z Karlova mostu. 
Průvodce Vám představí i exteriéry Vyšehradu: nezapomenutelné pohledy na Prahu, vyšehradské opevnění a brány, legendární Čertův sloup, Libušinu lázeň a vyšehradský hřbitov jemuž vévodí monumentální hrobka Slavín.

Průvodce je možné objednat v českém jazyce, angličtině, němčině, ruštině, španělštině a dalších světových jazycích.
Prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat

Gotický kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v druhé polovině 14. století. Jednalo se o dvoulodní halovou stavbu, vestavěnou přímo do hradební zdi. Pozoruhodný kostel přežil husitské války a osudnou se mu stala až přeměna Vyšehradu v barokní pevnost v letech 1653 až 1727. Skromné fragmenty jsou dnes skryty v násypu bastionového opevnění za barokní kaplí Panny Marie Šancovské, postavené z iniciativy Vyšehradské kapituly roku 1764.
Objednávky prohlídek Vyšehradu
Minimálně týden před plánovaným termínem.
kabelikova@praha-vysehrad.cz
info@praha-vysehrad.cz

tel.: 241 410 348 (ve všední den)
tel.: 261 225 304 (víkend, svátky)

Osobně v infocentru Špička.

Cena
základní 120 Kč
snížená (student/senior) 90 Kč
minimum za prohlídku 1200 Kč

V ceně vstup do Cihelné brány, Kasemat a Gorlice.

Začátek vždy u infocentra Špička.
(Prosím dostavte se 5 — 10 min. před začátkem.)


Prohlídky kostela Stětí sv. Jana Křtitele a Martinských kasemat:
Začátek prohlídky
každou sobotu a neděli v 11 a 14 hodin
v infocentru Špička.
tel.: 261 225 304

Vstupenky
dospělý 50 Kč
senior / student 30 Kč

Leden až březen se prohlídky nekonají.

Od 2.9. 2019 do konce roku probíhá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele rekonstrukce, z toho důvodu se do konce roku nekonají víkendové prohlídky.
Děkujeme za pochopení
Mapa
 
mise
mise
Libuše
Libuše
mise
mise
turnaj
turnaj
mise
mise

Pro školy

Program: Pro školy

1. a 2. třída ZŠ Turnaj krále Karla
Interaktivní divadelní představení s navazujícím programem.

Vydejte se s námi životem Karla IV., do doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval.
Po představení obdržíte ještě pracovní listy, které učitelce/učiteli pomohou provést třídu Vyšehradem a objevit místa, která jsou s Karlem IV. spojena.Informační leták ke stažení 
Objednávání termínů, rezervace
tel.: 222 513 842
mobil: 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

dítě 90 Kč, učitel zdarma
Minimální počet studentů: 40 nebo
minimální cena za představení 3 600Kč
Maximální počet studentů: 70
 

 
1. - 4. třída ZŠ Staré pověsti české

Divadelní představení s navazujícím programem

Hravý loutkový příběh na motivy Dalimilovy kroniky a Starých pověstí českých Aloise Jiráska.

Pojďme si přiblížit dobu, kterou si nepamatují už ani naše praprababičky. V příbězích Libuše a Přemysla, Bivoje, Horymíra s Šemíkem zapátrat, jak to skutečně bylo!

Po představení obdržíte sadu pracovních listů, které vás provedou Vyšehradem a pomocí zábavných her budete moci prožít některé situace z představení na vlastní kůži.

Harmonogram programu
pohádka STaré pověsti české - 45 minut
pauza na svačinu a příprava na procházku - 20 minut
procházka z pracovními listy - 60 minut
závěrečná prohlídka kasemat a sálu Gorlice - 15 minut

Informační leták ke stažení
Objednávání termínů, rezervace
tel.: 222 513 842
mobil: 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

dítě 90 Kč, učitel zdarma
Program nabízíme pro 40 - 60 dětí


Začátky nejdříve v 9:30 a dále po domluvě každou půlhodinu.
 
2. - 4. třída ZŠ Libuše
Divadelní představení s navazujícím interaktivním programem.

Libuše, Krok, Kazi, Teta, Přemysl Oráč, Chrudoš, Šťáhlava, Bivoj. Znáte je? Znáte jejich osudy? A jak jsou jejich příběhy propojeny s Vyšehradem?
Divadelně-hudební inscenace, ve které se to všechno dozvíte. Přijďte se zatoulat do doby, kdy se zrodila Praha. Inscenace vám dá veškerá vodítka a materiály, abyste s dětmi mohli projít Vyšehradem.
K představení obdržíte sadu pracovních listů a vstupenku do kasemat a Gorlice.

Harmonogram programu
9:00 pohádla Libuše v sále Starého purkrabství (délka 60 min.)
10:00 učitel prochází s třídou Vyšehradem dle pracovních listů
11:30 závěrečná prohlídka kasemat a podzemního sálu Gorlice

Informační leták ke stažení 
Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

dítě 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 40 nebo
minimální cena představení 3 600 Kč
maximální počet studentů: 70
 
2. - 5. třída ZŠ Budíme češtinu

Interaktivní storytellingová inscenace plná her.

Karel Hynek Mácha, Josef Jungman a Magdalena Dobromila Rettigová. Tři národní buditelé a jejich osudy.

Spolu se dvěma vypravěči si žáci vyzkouší, jaké to mohlo být v době Národního obrození. Pomocí příběhů si děti lépe představí dané období a snadněji si zapamatují informace. Příběhy jsou proloženy hrami, ve kterých si žáci na vlastní kůži vyzkouší být pravými buditeli.

Informační leták se stažení
Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena
dítě 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 25 nebo
minimální cena představení 2 250 Kč
maximální počet studentů: 50
 

 
3. - 5. třída ZŠ Ať žije republika!

Vzdělávací vypravěčská inscenace, která propojuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednictvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat dobové souvislosti a uceluje kontext.

Na inscenaci navazují pracovní listy, které dostanou pedagogové po skončení představení.
Předsatvení trvá 60 minut


Informační leták ke stažení


Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena
dítě 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 35 nebo 
minimální cena představení 3 000 Kč
maximální počet studentů: 50
 
4. - 7. třída ZŠ a primy osmiletých gymnázií Mise Vyšehrad

Interaktivní poznávací vycházka po Vyšehradě.

Tématem vycházky je Vyšehrad, jeho historie a místa.
Program má tři části a trvá tři hodiny:
1. počáteční diskuse o Vyšehradu (evokace)
2. interaktivní vycházka (2 hodiny zážitkového programu)
3. reflexe programu (propojení zážitků s novými poznatky)

Děti jsou provázeny průvodcem po areálu a na základě prožitých situací u jednotlivých památek se dozvědí o mytologii a historii Vyšehradu.
Během vycházky děti navštíví Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli, baziliku sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín a nakonec projdou kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu.

Vycházka začíná na Starém purkrabství, v hodinu dle domluvy. Program trvá 3 hodiny.

Informační leták ke stažení 
Objednávky termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

student 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 20 nebo
minimální cena vycházky 1 800 Kč)
maximální počet studentů: 40

 

 
8. a 9. třída ZŠ a 1. a 2. ročník gymnázií a SŠ Výprava

Netradiční interaktivní prohlídka Vyšehradu.

Tématem Výpravy je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty.
Vyšehrad tu byl, je a bude. Jak souvisí Vyšehrad s 17. listopadem 1989 a K.H. Máchou? Kdo je Mocker a jak to vypadá v kostele sv. Petra a Pavla? Ubránila někdy Vyšehradská pevnost Prahu? A proč Libuše věštila zrovna z Vyšehradu, když tu asi nikdy nežila?

Během Výpravy navštíví třídy kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu. Dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady, Čertovy kameny, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství.

Studenti jsou provázeni průvodcem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují a řeší různé situace. V rámci Výpravy studentům zapůjčíme sluchátka a MP3 přehrávače, které využijí v několika aktivitách. Stejně tak budou sami dohledávat informace na googlu, aby obrázek z Výpravy byl co nejcelistvější.


Informační leták ke stažení 
Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Ceny
student 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 20 nebo
minimální cen programu 1 800 Kč
maximální počet studentů: 35
 

 

dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště

Dětské hřiště

Hřiště „Ze starých pověstí českých“ je vybudováno v tzv. Malé zahradě na pahorku proti rotundě svatého Martina.

Na vzniku hřiště se podílely děti z mateřské školky Na Bučance. Malovaly obrázky, jak si hřiště představují a pak s autory návrhu projednávaly na místě jednotlivé prvky. Hřiště je příležitostí, jak na Vyšehradě připomenout slavné legendy z Kosmovy kroniky, známé dětem z Jiráskových Starých pověstí českých. Potkáte zde Bivoje s kancem na zádech, Přemysla, sestry Kazi, Tetu a Libuši, praotce Čecha a chrabrého zemana Horymíra. U jeho sochy si můžete vyzkoušet „Horymírův skok“ z hradeb, ovšem bez koně.
Herní prvky jsou určeny
pro děti od 3 do 15 let.


Návštěvní doba

květen – září
8 – 20 hodin
říjen – duben
9 – 19 hodin

Mapa
 

Map
Map

Jak se k nám dostanete

Spojení
metro trasa C
- Vyšehrad
tram. 7, 14, 18, 24, 53, 55 - Albertov
tram. 2, 3, 7, 17, 21, 52 - Výtoň


Adresa ředitelství

Národní kulturní památka Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b
Praha 2  128 00
tel.: 241 410 348 / 241 410 247
info@praha-vysehrad.cz


Expozice otevřeny denně

leden - březen, listopad - prosinec
9.30 – 17 hodin
duben – říjen
9.30 – 18 hodin


Parkování v areálu Vyšehradu je možné pouze na vyhrazených místech mezi Leopoldovou a Táborskou branou.

Povolení k vjezdu do areálu Vyšehradu vydává Národní kulturní památka Vyšehrad.

Vjezd autobusů do areálu Vyšehradu není povolen.

V areálu Národní kulturní památky Vyšehrad není dovoleno 

 • volné pobíhání psů ( pouze na louce u Táborské brány ), jinak na vodítku
 • jízda na kolečkových bruslích 
 • jízda na kole ( pouze na veřejných komunikacích )
 • jízda na skateboardu
 • jízda na Segway
 • rozdělávání ohně
 • stanování
 • trhání a ničení zeleně
 • užívání omamných a psychotropních látek
 • Zákaz sezení a pohybu po hradbách
 • Zákaz vstupu na Vyšehradskou skálu

  Nedodržení těchto pravidel bude řešeno příslušníky Městské policie blokovou pokutou.  

V celém areálu Vyšehradu je zakázáno volné pobíhání psů. 

Volné pobíhání psů povoleno pouze na louce u Táborské brány a pod Cihelnou bránou.

Návštěvní řádPrůvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání.

Mapy, průvodce, suvenýry je možné zakoupit 
v informačním centru Špička a v informačním centru Cihelná brána.

Programový newsletter